Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Hoạt động hỗ trợ cha mẹ trẻ có nhu cầu đặc biệt : Nghiên cứu tại địa bàn Hà Nội

Dương Thị Hợp ; Tác giả

2023

Hoạt động hỗ trợ cha mẹ trẻ có nhu cầu đặc biệt : Nghiên cứu tại địa bàn Hà Nội

Tác giả: Dương Thị Hợp ; Tác giả
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: KLTN, Luận văn, luận án
Nội dung tóm tắt:
nghiên cứu lý luận về nhu cầu và khảo sát thực tiễn hoạt động hỗ trợ cha mẹ trẻ có nhu cầu đặc biệt tại Hà Nội. Từ đó tác giả đưa ra một số đề xuất, kiến nghị một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ cha mẹ trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Thông tin chi tiết

  Ngôn ngữ:Vie
  Tác giả:Dương Thị Hợp
  Nhan đề:Hoạt động hỗ trợ cha mẹ trẻ có nhu cầu đặc biệt : Nghiên cứu tại địa bàn Hà Nội / Dương Thị Hợp, người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thanh Bình
  Xuất bản, phát hành:H. / 2023
  Mô tả vật lý:111tr. ; Biểu đồ ; 30cm
  Từ Khóa:Cha mẹ , Công tác xã hội , Luận văn thạc sĩ , Nhu cầu đặc biệt , Trẻ em

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 3LVCTXH.10
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa