Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo dân tộc Raglai, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Lê Thị Hậu ; Tác giả

2023

Hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo dân tộc Raglai, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Tác giả: Lê Thị Hậu ; Tác giả
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: KLTN, Luận văn, luận án
Nội dung tóm tắt:
Làm rõ thực trạng hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo dân tộc Raglai, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh thuận. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp tiếp cận dưới góc độ công tác xã hội nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo dân tộc Raglai.

Thông tin chi tiết

  Ngôn ngữ:Vie
  Tác giả:Lê Thị Hậu
  Nhan đề:Hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo dân tộc Raglai, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận / Lê Thị Hậu, người hướng dẫn khoa học: TS. Dương Kim Anh
  Xuất bản, phát hành:Ninh Thuận / 2023
  Mô tả vật lý:139tr. ; 30cm
  Từ Khóa:Công tác xã hội , Dân tộc Raglai , Luận văn thạc sĩ , Phụ nữ nghèo , Sinh kế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 3LVCTXH.12
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa