Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật tại trung tâm bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm thành phố, thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Lê ; Tác giả

2023

Giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật tại trung tâm bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm thành phố, thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Lê ; Tác giả
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: KLTN, Luận văn, luận án
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Làm rõ một số nội dung về lý luận và thực tiễn liên quan đến người khuyết tật, trên cơ sở đó xây dựng cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu; Tìm hiểu, đánh giá thực trạng giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm thành phố, thành phố Hồ Chí Minh; Đánh giá, phân tích những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm thành phố; Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật từ thực tiễn Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm thành phố, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết

  Ngôn ngữ:Vie
  Tác giả:Nguyễn Thị Lê
  Nhan đề:Giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật tại trung tâm bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm thành phố, thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Lê, người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thu Hường
  Xuất bản, phát hành:H. / 2023
  Mô tả vật lý:144tr. ; Bảng ; 30cm
  Từ Khóa:Công tác xã hội , Giáo dục , Giới thiệu việc làm , Luận văn thạc sĩ , Nghề nghiệp , Người khuyết tật

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 3LVCTXH.13
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa