Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Hoạt động hỗ trợ trẻ em mồ côi vì Covid-19 tại Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Từ Mỹ Khánh ; Tác giả

2023

Hoạt động hỗ trợ trẻ em mồ côi vì Covid-19 tại Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Từ Mỹ Khánh ; Tác giả
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: KLTN, Luận văn, luận án
Nội dung tóm tắt:
Nghiên cứu thực trạng hoạt động hỗ trợ trẻ em mồ côi vì Covid-19 tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ để đề xuất thêm một số giải pháp của công tác xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ trẻ em mồ côi.

Thông tin chi tiết

  Ngôn ngữ:Vie
  Tác giả:Từ Mỹ Khánh
  Nhan đề:Hoạt động hỗ trợ trẻ em mồ côi vì Covid-19 tại Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh / Từ Mỹ Khánh, người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thị Thu Phương
  Xuất bản, phát hành:H. / 2023
  Mô tả vật lý:91tr. ; Bảng, biểu đồ ; 30cm
  Từ Khóa:Công tác xã hội , Covid-19 , Hoạt động hỗ trợ , Luận văn thạc sĩ , Mồ côi , Trẻ em

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 3LVCTXH.14
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa