Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại tổng công ty chuyển phát nhanh bưu điện-CTCP

Thái Lê Mỹ Linh ; Tác giả

2023

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại tổng công ty chuyển phát nhanh bưu điện-CTCP

Tác giả: Thái Lê Mỹ Linh ; Tác giả
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: KLTN, Luận văn, luận án
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng nguồn nhân lực tại Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP từ các tiêu chí đánh giá đã được nghiên cứu tại; Xác định các tiêu chí đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP; Xác định rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển nguồn nhân lực để đề xuất các giải pháp nâng cao đồng bộ và phù hợp chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP.

Thông tin chi tiết

  Ngôn ngữ:Vie
  Tác giả:Thái Lê Mỹ Linh
  Nhan đề:Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại tổng công ty chuyển phát nhanh bưu điện-CTCP / Thái Lê Mỹ Linh; người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Hạnh
  Xuất bản, phát hành:H. / 2023
  Mô tả vật lý:102tr. ; Bảng, minh hoạ ; 2023
  Từ Khóa:Bưu điện , Chuyển phát nhanh , Luận văn thạc sĩ , Nhân lực , Quản trị kinh doanh

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 2LVQTKD.06
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa