Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Tập bài giảng pháp luật đại cương

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu điện tử
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Cung cấp những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc, bản chất, vai trò xã hội, những quy luật đặc thù của sự xuất hiện, tồn tại của nhà nước và pháp luật; đồng thời cung cấp những kiến thức khái quát, cơ bản nhất về bản chất, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2014
Mô tả vật lý: 159tr, 30cm
Từ khóa: Pháp luật, Pháp luật đại cương, Tập bài giảng
Bộ sưu tập: Tập bài giảng

Từ khóa