Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Giáo trình trợ giúp xã hội

2022

Giáo trình trợ giúp xã hội

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Những vấn đề cơ bản về trợ giúp xã hội, tính tất yếu khách quan, lịch sử hình thành và phát triển, khái niệm trợ giúp xã hội, chức năng, nhiệm vụ, cách tiếp cận nghiên cứu hệ thống chính sách trợ giúp xã hội; hệ thống chính sách trợ giúp xã hội của Đảng và nhà nước; vai trò tổ chức và quản lí hoạt động trợ giúp xã hội

Thông tin chi tiết

  Giá tiền:92000
  Ngôn ngữ:vie
  Ký hiệu phân loại:361.9597 ; GI-108T
  Nhan đề:Giáo trình trợ giúp xã hội / Nguyễn Hải Hữu ch.b.
  Xuất bản, phát hành:H. Hà nội 2022
  Mô tả vật lý:352tr. ; bảng ; 24cm
  Từ Khóa:Giáo trình , Trợ cấp xã hội

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GTCTXH.00289-94
 • Tổng số bản: 6
 • Tổng số bản rỗi: 6
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa