Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Tập bài giảng Giới và Phát triển : Dành cho hệ: Cử nhân không thuộc chuyên ngành Giới và Phát triển

Học viện phụ nữ Việt Nam ; Khoa Giới và Phát triển

2016

Tập bài giảng Giới và Phát triển : Dành cho hệ: Cử nhân không thuộc chuyên ngành Giới và Phát triển

Tác giả: Học viện phụ nữ Việt Nam ; Khoa Giới và Phát triển
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Tập bài giảng
Nội dung tóm tắt:
Khái quát tổng quan về môn Giới và Phát triển; Phụ nữ, giới và phát triển bền vững; Một số luật pháp, chính sách quốc tế và quốc gia về bình đẳng giới và bộ máy thực thi bình đẳng giới ở Việt Nam

Thông tin chi tiết

  Giá tiền:45000
  Ngôn ngữ:vie
  Tác giả:Học viện phụ nữ Việt Nam NCS. Phạm Thị Hà Phương ThS. Nguyễn Phương Chi ThS. Nguyễn Thị Kim Khánh ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài TS. Dương Kim Anh
  Nhan đề:Tập bài giảng Giới và Phát triển : Dành cho hệ: Cử nhân không thuộc chuyên ngành Giới và Phát triển
  Xuất bản, phát hành:H. / 2016
  Mô tả vật lý:242tr. ; 27cm ; hình vẽ, bảng
  Từ Khóa:Giới , Giới và phát triển , Phát triển , Tập bài giảng

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GIOI.01465-81; GIOI.01483-94; GIOI.01702-31; GIOI.01929-38
 • Tổng số bản: 69
 • Tổng số bản rỗi: 48
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa