Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Giáo trình Tâm lí học đại cương : Dùng cho các trường Đại học Sư phạm

Nguyễn Xuân Thức ; Chủ biên

2013

Giáo trình Tâm lí học đại cương : Dùng cho các trường Đại học Sư phạm

Tác giả: Nguyễn Xuân Thức ; Chủ biên
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách
Nội dung tóm tắt:
Trình bày những quy luật chung của sự hình thành, phát triển và hoạt động của tâm lý con người như ý thức và vô thức, chú ý, hoạt động, hoạt động nhận thức, xúc cảm và tình cảm, ý chí và nhân cách

Thông tin chi tiết

  Chỉ số ISBN:8935220515718
  Giá tiền:35000
  Ngôn ngữ:vie
  Ký hiệu phân loại:150 ; GI-108T
  Tác giả:Nguyễn Xuân Thức Hoàng Anh Lê Thị Bừng, Nguyễn Đức Sơn Trần Quốc Thành
  Nhan đề:Giáo trình Tâm lí học đại cương : Dùng cho các trường Đại học Sư phạm / nguyễn Xuân Thức (chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Thạc
  Xuất bản, phát hành:In lần thứ chín.-H. Đại học Sư phạm 2013
  Mô tả vật lý:271tr. ; bảng biểu ; 21cm
  Từ Khóa:Đại cương , Giáo trình , Tâm lý học

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: CTXH.01797-801; CTXH.01803-21; CTXH.01823-35; CTXH.01837-40; CTXH.02242; CTXH.03147-8
 • Tổng số bản: 44
 • Tổng số bản rỗi: 7
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa