Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Giáo trình quản trị nhân lực

Nguyễn Vân Điềm ; chủ biên

2011

Giáo trình quản trị nhân lực

Tác giả: Nguyễn Vân Điềm ; chủ biên
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách
Nội dung tóm tắt:
Tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hoá và bố trí nhân lực; tạo động lực trong lao động; phát triển và đánh giá nguồn nhân lực; vấn đề thù lao và các phúc lợi; quản trị tiền công và tiền lương; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khoẻ cho người lao động...

Thông tin chi tiết

  Chỉ số ISBN:9786049094026
  Giá tiền:60000
  Ngôn ngữ:vie
  Ký hiệu phân loại:658.3 ; GI-108T
  Tác giả:Nguyễn Vân Điềm Bùi Anh Tuấn Mai Quốc Chánh Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Vân Điềm Vũ Thị Mai
  Nhan đề:Giáo trình quản trị nhân lực / B.s.: Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (ch.b.), Mai Quốc Chánh...
  Xuất bản, phát hành:H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011
  Mô tả vật lý:338tr. ; hình vẽ, bảng ; 24cm
  Từ Khóa:Giáo trình , Nhân lực , Quản trị

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QTKD.01968-2023; QTKD.02025-49; QTKD.02051-65; QTKD.03545; QTKD.04071
 • Tổng số bản: 98
 • Tổng số bản rỗi: 40
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa