Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Quản trị marketing

Trương Đình Chiến

2011

Quản trị marketing

Tác giả: Trương Đình Chiến
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách
Nội dung tóm tắt:
Cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động quản trị marketing trong doanh nghiệp từ quản trị thông tin marketing đến quản trị chiến lược marketing và quản trị các nhóm biện pháp marketing cụ thể như quản trị thương hiệu, giá bán, kênh phân phối và quản trị truyền thông tích hợp...

Thông tin chi tiết

  Chỉ số ISBN:9786049094996
  Giá tiền:99000
  Ngôn ngữ:vie
  Ký hiệu phân loại:658.8 ; QU105T
  Tác giả:Trương Đình Chiến
  Nhan đề:Quản trị marketing / Trương Đình Chiến
  Xuất bản, phát hành:Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung.-H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011
  Mô tả vật lý:463tr. ; bảng, sơ đồ ; 24cm
  Từ Khóa:Giáo trình , Quản trị , Tiếp thị

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QTKD.02066-88; QTKD.02090-164
 • Tổng số bản: 98
 • Tổng số bản rỗi: 63
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa