Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Kinh tế học vĩ mô : Giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế

Nguyễn Tôn Trường

2011

Kinh tế học vĩ mô : Giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế

Tác giả: Nguyễn Tôn Trường
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách
Nội dung tóm tắt:
Trình bày đại cương về kinh tế học. Khái quát về kinh tế học vĩ mô, tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, tổng cung và các chu kỳ kinh doanh, thất nghiệp và lạm phát, kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

Thông tin chi tiết

  Chỉ số ISBN:8934994047630
  Giá tiền:26000
  Ngôn ngữ:vie
  Ký hiệu phân loại:339 ; K312T
  Tác giả:Nguyễn Tôn Trường Trần Thọ Đạt Vũ Đình Bách Vũ Thu Giang Vũ Văn Tảo
  Nhan đề:Kinh tế học vĩ mô : Giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / B.s.: Vũ Đình Bách, Trần Thọ Đạt, Vũ Thu Giang...
  Xuất bản, phát hành:Tái bản lần thứ 11.-H. Giáo dục 2011
  Mô tả vật lý:230tr. ; hình vẽ, bảng ; 21cm
  Từ Khóa:Giáo trình , Kinh tế học vĩ mô

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QTKD.01667-89; QTKD.01692-733; QTKD.03740
 • Tổng số bản: 66
 • Tổng số bản rỗi: 53
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa