Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Đoàn Đức Hiếu

2011

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Đoàn Đức Hiếu
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách
Nội dung tóm tắt:
Giới thiệu những vấn đề cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học

Thông tin chi tiết

  Chỉ số ISBN:8935211109759
  Giá tiền:36000
  Ngôn ngữ:vie
  Ký hiệu phân loại:335.43 ; GI-108T
  Tác giả:Đoàn Đức Hiếu Nguyễn Viết Thông Phạm Quang Phan Phạm Văn Sinh Vũ Tình
  Nhan đề:Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (ch.b.), Nguyễn Viết Thông...
  Xuất bản, phát hành:Tái bản có sửa chữa, bổ sung.-H. Chính trị Quốc gia 2011
  Mô tả vật lý:482tr. ; bảng ; 21cm
  Từ Khóa:Chủ nghĩa Mác Lênin , Chủ nghĩa xã hội , Giáo trình , Học thuyết kinh tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: KHCB.00328-33; KHCB.00335-68; KHCB.00370-4; KHCB.00376; KHCB.00378-83; KHCB.00385-7; KHCB.00786-8
 • Tổng số bản: 58
 • Tổng số bản rỗi: 41
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa